2019-05-20     Bazylego, Bernardyna, Krystyny     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    
Strona główna -> Słownik pszczelarski

Słownik pojęć używanych w pszczelarstwie
 
Apimondia - międzynarodowa organizacja pszczelarzy

Czerw -
wszystkie stadia rozwojowe (jaja, larwy, poczwarki) ··Czerw garbaty - czerw trutowy rozwijający się w komórkach pszczelich

Feromony - substancje powstające w komórkach gruczołowych i wydzielane przez osobnika na zewnątrz a stanowiące bodziec dla innych osobników w celu wywołania określonych zachowań (płciowe, alarmowe, rozpoznania, znakujące)

Grzybica kropidlakowa -
zakaźna choroba czerwiu, pszczoły dorosłe zamierają na skutek działania toksyn. grzybnia koloru żółtozielonego porasta na ciałach larw i pszczół. Chore rodziny należy  spalić z ulami, zachować szczególne środki ostrożności, kropidlak stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka.

Grzybica otorbielakowa -
wapienna - choroba czerwiu zasklepiony czerw zamiera i ulega mumifikacji z łatwością jest usuwany przez pszczoły

Hemolimfa - płyn ustrojowy owadów

Imago - dojrzała postać owada

Kand - ciasto miodowo - cukrowe do podkarmiania

Kiślica - zgnilec łagodny - choroba czerwiu niezasklepionego, zapach zamarłego czerwiu przypomina zapach octu

Krupiec - miód skrystalizowany

Kit pszczeli - propolis - substancja żywiczna używana przez pszczoły w celu uszczelnienia gniazda, przynoszony jest przez pszczoły, zbierany z pąków drzew, zawiera 50-55% żywic, 25-35% wosku, 10% olejków, 5% pyłku, pozostałą część stanowią garbniki, alkohole, kwasy oraz różne mikroelementy

Kószka - słomiany ul nierozbieralny

Larwa - pierwsze stadium rozwojowe owadów trwające od wyklucia do przeobrażenia w poczwarkę

Leziwo - powrozy bartne służące do wchodzenia na drzewo

Lot godowy - weselny odbywany przez matkę w celu zapłodnienia. pierwszy następuje w przy odpowiedniej pogodzie, 5-6 dniu życia, jeżeli w ciągu 3-4 tygodni matka nie odbyła lotu godowego nie może być zapłodniona

Matecznik - komórka przeznaczona do wychowu matki

Matecznik cichej wymiany - pszczoły wymieniają niepełnowartościową matkę bez wyprowadzenia roju, z cichej wymiany pochodzą najdorodniejsze matki

Matecznik ratunkowy - zakładany w rodzinach pozbawionych matki, ilość zakładanych mateczników od kilku do kilkunastu

Mateczniki rojowe - zakładane są w czasie nastroju rojowego, może być ich nawet kilkadziesiąt. Konieczna interwencja pszczelarza

Miodobranie - wybieranie z ula poszytych ramek - plastrów z miodem

Miód pszczeli - Produkowany przez pszczoły z nektaru roślin lub spadzi i gromadzony w komórkach plastra, jako pokarm

Krata odgrodowa - przegroda ze szczelinami o szerokości 4, 3 mm służąca do ograniczenia matek w czerwieniu oraz do oddzielenia gniazda od miodni

Nakrop - przyniesiony przez robotnice świeży nektar (posiada dużą ilość wody) ··Nastrój rojowy - stan rodziny poprzedzający rójkę, powstaje w wyniku czynników genetycznych, nadmiaru karmicielek, przegrzania ula, braku substancji matecznej
braku pożytków oraz pogody

Nosemoza - zakaźna choroba pszczół, występuje szczególnie na wiosnę, jednym z objawów jest biegunka, (kał oddawany w ulu) oraz osyp występowanie choroby stwierdzić można tylko badaniem laboratoryjnym pszczół z osypu

Oblot
- orientacyjny -pierwszy lot pszczół, mający na celu zaznajomienie się z położeniem ula,   oczyszczający - lot w celu oddania kału po zimowli oraz młode pszczoły w dziesiątym dniu po wygryzieniu

Odkład - rodzina pszczela utworzona z odebranych od silnych rodzin plastrów z czerwiem

Okłębienie matki- zwarte otoczenie matki przez wrogo nastawione do niej robotnice bardzo często kończące się śmiercią matki

Opalitki - krążki z foli do znakowania matek

Osierocenie rodziny - brak w rodzinie matki a także mateczników oraz młodego czerwiu

Osyp zimowy - martwe pszczoły, kawałki zasklepów, cukier leżący na dennicy ula po zimowli

Partenogeneza - dzieworództwo rozwój osobników z niezapłodnionych komórek jajowych
w 1835 roku wykrył u pszczół Jan Dzierżon

Patoka - miód w stanie płynnym

Pierzga - pyłek kwiatowy zakiszony i zmagazynowany w komórkach  plastra
 
Plaster pszczeli - zbudowana z wosku część gniazda pszczelego, składająca się  komórek pszczelich (plaster pszczeli), trutowych (plaster trutowy) lub obu rodzaju tych komórek 

Paraliż ostry pszczół - zaraźliwa choroba pszczół dorosłych - występuje biegunka drżenie skrzydeł i odnóży, pszczoły posiadają przykry zapach mogą tracić owłosienie, brak skutecznej metody leczenia

Poszywanie miodu - Zasklepienie woskiem dojrzałego miodu w komórkach plastra

Pszczelnictwo - nauka o pszczelarstwie.

Pszczelarstwo - praktyczne zajmowanie się chowem lub hodowlą pszczół.

Pasieczysko - toczek - miejsce stacjonowania pasieki

Pierzga - pyłek zmieszany z miodem  zakiszony i zmagazynowany w komórkach plastra

Przegra - pierwszy wylot pszczół robotnic z ula

Substancja mateczna -
feromon wydzielany przez matkę, zlizywany przez świtę matki i przekazywany innym pszczołom, przeciwdziała nastrojowi rojnemu, pobudza wydzielanie wosku, hamuje rozwój jajników.

Susz -woszczyna - stare, wycięte z ramek plastry przeznaczone do wytopienia wosku

Truteń -
samiec pszczoły miodnej

Trutowisko - miejsce gromadzenia się trutni w oczekiwaniu na przylot matek do kopulacji

Zaperzenie - wydalanie przez pszczoły kału w ulu

Varroa jacobsoni - pasożyt pszczoły żywiący się hemofilią

Warroza -
choroba pszczół wywołana przez roztocza Varroa jacobsoni

Zboiny - zanieczyszczenia powstałe z suszu przy wytapianiu wosku

Zgnilec złośliwy - zgnilec amerykański zaraźliwa choroba czerwiu, choruje i zamiera czerw zasklepiony. Zamarły czerw ma kolor brązowy, kwaśny zapach, daje się ciągnąć w długie nitki. Należy do chorób zwalczanych z urzędu

Zimowla - okres od ostatniego jesiennego wylotu do pierwszego wylotu wiosennego
 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska